Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

05/04/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, […]

Hà Nội quyết liệt thu hồi đất ở các dự án vi phạm

28/12/2015

Nhiều thủ tục, thành phần hồ sơ được cắt giảm qua đó giảm chi phí thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận… Cắt giảm chi phí thủ tục hành chính Tổng kết năm 2015, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở […]