Tin thị trườngHà Nội quyết liệt thu hồi đất ở các dự án vi phạm

Hà Nội quyết liệt thu hồi đất ở các dự án vi phạm

Nhiều thủ tục, thành phần hồ sơ được cắt giảm qua đó giảm chi phí thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận…

Cắt giảm chi phí thủ tục hành chính

Tổng kết năm 2015, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, đơn vị này thường xuyên kiểm soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính cho phù hợp quy định. Thời gian thực hiện đã được giảm từ 55 ngày đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu trước đây xuống còn không quá 30 ngày. Đồng thời giảm số lượng thành phần hồ sơ từ 9 loại giấy tờ xuống còn 5 loại, qua đó giảm chi phí thủ tục hành chính; số lượng hồ sơ tồn đọng quá hạn cũng cơ bản được giải quyết hết.

Bên cạnh đó, việc công bố công khai Quy chế hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, Danh mục TTHC tại Bộ phận “1 cửa” trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và cổng thông tin điện tử Thành phố cũng được nhân dân tiếp nhận, đánh giá cao.

Đột phá cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đột phá cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, ngoài tuyên truyền thực hiện Luật Đất đai 2013, Sở TN&MT Hà Nội còn tổ chức tập huấn đối với toàn thể cán bộ ngành từ thành phố đến cơ sở. Tập trung rà soát, trình UBND thành phố ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND thành phố theo quy định của Luật Đất đai trên các lĩnh vực…

Theo Sở TN&MT Hà Nội, năm 2016, Sở tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tập trung triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính từ khâu tiếp nhận đơn thư, hồ sơ từ các tổ chức và cá nhân đến khâu giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính.

Quyết liệt thu hồi đất các dự án vi phạm

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, thanh kiểm tra, thời gian qua, Sở TN&MT Hà Nội quyết liệt thu hồi đất dự án có sai phạm trong sử dụng và quản lý đất được giao.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, từ năm 2012 đến nay, Trung tâm được giao thu hồi 15 dự án vi phạm Luật Đất đai với tổng số diện tích phải thu hồi khoảng 7,3 ha. Trong đó, 2 dự án đã tiếp nhận đất (dự án Nam Hồng và dự án tại 295 Lê Duẩn), 8 dự án đã lập phương án để báo cáo thành phố và Sở. Bên cạnh đó còn có 2 dự án đã tạm dừng thu hồi theo quyết định của UBND thành phố (Vinacontrol và dự án tại Phú La); 2 dự án đang triển khai công tác thu hồi đất (khu đất 33 Láng Hạ); một dự án đã được UBND quận phê duyệt hiện đang chờ tổ chức chi trả tiền và nhận bàn giao mặt bằng (583 Nguyễn Văn Cừ).

Trong năm 2014 công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hà Nội đạt tới 99,6% đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện đã kê khai. Cấp 2.000 Giấy chứng nhận đối với các tổ chức, gần 6.000 giấy đối với hộ gia đình, cá nhân, trên 40.000 giấy được cấp cho hộ gia đình mua nhà tại các dự án phát triển nhà. Kết quả này được Bộ TN&MT công nhận là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành TN&MT cả nước năm 2014.

Theo Vietnamnet

TAGS ,

Bài viết đã chặn phản hồi!